Αγιασμός Δημοτικού Σχολείου Νάουσας

Αγαπητοί γονείς τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο της Νάουσας ο καθιερωμένος αγιασμός για το σχολικό έτος 2020-2021 στις 11 το πρωί. Τα παιδιά θα σχολάσουν στις 11.30.Η προσέλευση των παιδιών στο σχολείο θα γίνει στις 8.15 το πρωί ,με υποχρεωτική χρήση μάσκας, χωρίς τσάντες και χωρίς τη συνοδεία γονέων εντός του σχολείου. Επίσης θα πρέπει να έχουν μαζί τους κολατσιό και νερό, γιατί θα γίνει διάλειμμα 9.40-10.00. Περισσότερα

Επαναλειτουργία σχολείου

Αγαπητοί γονείς,

Μετά την ενημέρωση που σας δόθηκε από τους/τις δασκάλους/-ες των τμημάτων, σας ενημερώνουμε ότι από 1 Ιουνίου 2020 το σχολείο θα επαναλειτουργήσει.

Οι γονείς των μαθητών που δε θα προσέλθουν στο σχολείο, θα πρέπει να καταθέσουν ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ αναγράφοντας την αιτιολογία (ΦΕΚ 2031/Β΄/28-5-2020). Δεν αρκεί η τηλεφωνική ή άλλου είδους επικοινωνία. Ωστόσο, για την κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης θα πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία των γονέων με τη διεύθυνση του σχολείου στο τηλέφωνο 2284051208. Περισσότερα

Ανακοίνωση εγγραφών

 Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού το επόμενο σχολικό έτος (2020-21) θα γίνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες, από 15 έως 29 Μαΐου 2020 και ώρα 09:00 έως 12:00. Για την αποφυγή συνωστισμού, παρακαλούμε να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα 2284051208 και 6977256507. Περισσότερα

Έναρξη σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Αγαπητοί γονείς,

Από αύριο Τρίτη 7 Απριλίου 2020 ξεκινάμε, σταδιακά, τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων θα σας στείλουν το σύνδεσμο της προσωπικής τους ψηφιακής τάξης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (π.χ. email, messenger, whatsApp, viber, chat, κτλ.).

Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Περισσότερα

Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Αναρτούμε τέσσερα (4) ενημερωτικά φυλλάδια της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

1.-ΑΣΦΑΛΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΞ-ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-2Λήψη 2.-ΑΣΦΑΛΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΞ-ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-2Λήψη 3.-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ-ΔΕΔΟΜΕΝΑ-1

Λήψη Περισσότερα

Ενημέρωση μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νομού 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας λόγω της ιδιότητάς σας ως Διευθυντών, Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και νόμιμων αναπληρωτών τους καθώς και ως εκπαιδευτικών και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημόσιου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργιάς της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Τα ως άνω δεδομένα θα κοινοποιηθούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόδους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, αποκλειστικά και μονό προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγράφουν από τους εν λογγό παρόδους. Περισσότερα

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

https://myschool.sch.gr/

https://myschool.sch.gr/help/myschoolGDPR.pdf 

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) «myschool» Το Π.Σ. «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) έχει ως αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση, συντήρηση, λειτουργία και αποθήκευση ηλεκτρονικού αρχείου με το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων σχολικών μονάδων, καθώς και για την εποπτεία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Π.Σ. «myschool» αποτυπώνεται, με συνεχή ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο, η καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων, βάσει της οποίας τα αρμόδια όργανα της διοίκησης προβαίνουν στον προγραμματισμό δράσεων και στη λήψη αποφάσεων (παρ. 1 του άρθρου 207 του ν. 4610/2019, Α΄ 70). Στο Π.Σ. «myschool» καταχωρίζονται οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες, καθώς και οι πληροφορίες των οποίων η αποτύπωση συμβάλλει στην αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων σχολικών μονάδων (παρ. 2 του άρθρου 207 του ν. 4610/2019). Στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Π.Σ. «myschool», περιλαμβάνονται και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα («προσωπικά δεδομένα») των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων, των μαθητών, καθώς και των γονέων ή κηδεμόνων, η επεξεργασία των οποίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (παρ. 3 του άρθρου 207 του ν. 4610/2019). Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσω του Π.Σ. «myschool» αποτελεί η συμμόρφωση στη σχετική έννομη υποχρέωση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.1 , σε συνδυασμό με το άρθρο 207 του ν. 4610/2019 και τη λοιπή νομοθεσία για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και, συμπληρωματικά, η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ.). Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν επεξεργάζεται μέσω του Π.Σ. «myschool» δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ. («ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα), παρά μόνο στις περιπτώσεις που η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται σύμφωνα με το ίδιο άρθρο και ιδίως για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μέσω του Π.Σ. «myschool» είναι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η επικοινωνία με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μπορεί να πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο κτήριο επί της οδού Α. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι, τηλεφωνικά στον αριθμό 2103442000 και ηλεκτρονικά στην φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας του στον σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/epikoinonia/forma-epikoinwnias . Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) Διόφαντος έχει ρόλο Εκτελούντος την Επεξεργασία. 1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ΕΕ L 119 της 4-5-2016. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται στο Π.Σ. «myschool» δεν κοινοποιούνται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε τρίτους, εκτός αν υπάρχει νόμιμη προς τούτο υποχρέωση. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα, σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέσω του Π.Σ. «myschool»: α) Να λαμβάνουν επιβεβαίωση σχετικά με το κατά πόσο προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται ή όχι επεξεργασία μέσω του Π.Σ., καθώς και να λαμβάνουν αντίγραφα των δεδομένων αυτών (δικαίωμα πρόσβασης). β) Να απαιτούν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων τους (δικαίωμα διόρθωσης). γ) Να ζητούν τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας τους (δικαίωμα διαγραφής ή «δικαίωμα στη λήθη»). δ) Να ζητούν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους ή παράνομης επεξεργασίας τους ή αν το ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από τα υποκείμενα των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας). Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματα υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το αίτημά τους στην φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.minedu.gov.gr/epikoinonia/formaepikoinwnias με θέμα «myschool – Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων». Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υποχρεούται να απαντά αμελλητί στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, με την παροχή σχετικής ενημέρωσης εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως και σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς και με την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων δυνάμει του Γ.Κ.Π.Δ., υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@minedu.gov.gr . Περισσότερα